GƯƠNG MẶT NGHỆ SĨ

Đoàn 1

Trưởng Đoàn

Phó Trưởng Đoàn

ĐOÀN 2

Trưởng Đoàn

Phó Trưởng Đoàn

Kĩ thuật Lê Văn Ngọc

Thông tin nghệ sĩ Tên thật: Lê Văn NgọcNgày sinh: Nghệ danh: Lê Văn NgọcChuyên môn: Kĩ thuật ánh sángNơi...

Nghệ sĩ Trúc Phương

Nghệ sĩ Trúc Phương

Thông tin nghệ sĩ Tên thật: Trần Thị Trúc PhươngNgày sinh: 24/09/1988Nghệ danh: Trúc PhươngChuyên môn: Diễn viên cải lươngNơi...