Kĩ thuật Đoàn Văn Dũng

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Đoàn Văn Dũng
Ngày sinh:
Nghệ danh: Đoàn Văn Dũng
Chuyên môn: Kĩ thuật âm thanh
Nơi công tác: Đoàn I – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.