Nghệ sĩ Điền Trung

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Nguyễn Điền Trung
Ngày sinh:
Nghệ danh: Điền Trung
Chuyên môn: Diễn viên cải lương
Nơi công tác: Phó đoàn 2 – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.