Nhạc công Minh Hiền

Thông tin nhạc công

Tên thật: Đỗ Trọng Hiền
Ngày sinh:
Nghệ danh: Minh Hiền
Chuyên môn: Đàn Tranh
Nơi công tác: Đoàn I – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.