Nhân viên Phan Minh Mẫn

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Phan Minh Mẫn
Ngày sinh:
Nghệ danh: Phan Minh Mẫn
Chuyên môn: Hậu đài
Nơi công tác: Đoàn II – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.