Nhạc công Trương Tấn Đức

Thông tin nhạc công

Tên thật: Trương Tấn Đức
Ngày sinh:
Nghệ danh: Trương Tấn Đức
Chuyên môn: Đàn bầu
Nơi công tác: Đoàn I – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.