Nghệ sĩ Đoàn Minh

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Đoàn Văn Minh
Ngày sinh:
Nghệ danh: Đoàn Minh
Chuyên môn: Diễn viên cải lương
Nơi công tác: Đoàn I – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.