Profile Category: Đoàn 2

Home / Đoàn 2
Profiles

Kĩ thuật Lê Văn Ngọc

Thông tin nghệ sĩ Tên thật: Lê Văn NgọcNgày sinh: Nghệ danh: Lê Văn NgọcChuyên môn: Kĩ thuật ánh sángNơi công tác: Đoàn II – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG