Nghệ sĩ Thanh Đông

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Phan Thành Đông
Ngày sinh:
Nghệ danh: Thanh Đông
Chuyên môn: Diễn viên cải lương
Nơi công tác: CTV Đoàn I – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.