Nhân viên Nguyễn Văn Thiết

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Nguyễn Văn Thiết
Ngày sinh:
Nghệ danh: Nguyễn Văn Thiết
Chuyên môn: Hậu đài
Nơi công tác: Đoàn II – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.