Nghệ sĩ Tuấn Kha

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Tuấn Kha
Ngày sinh:
Nghệ danh: Tuấn Kha
Chuyên môn: Diễn viên cải lương
Nơi công tác: Đoàn I – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.