Chào mừng Kỷ niệm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trân trọng kính mời Quý khán giả vở đến xem cải lương THÀNH PHỐ BUỔI BÌNH MINH, suất diễn lúc 20g ngày 04/9/2022 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; ngoài ra Nhà hát sẽ đưa vở diễn đi phục vụ tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố

Chào mừng Kỷ niệm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trân trọng kính mời Quý khán giả vở đến xem cải lương THÀNH PHỐ BUỔI BÌNH MINH, suất diễn lúc 20g ngày 04/9/2022 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; ngoài ra Nhà hát sẽ đưa vở diễn đi phục vụ tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố

Sau thành công của suất diễn đầu tiên, đáp lại sự quan tâm mong đợi của Quý khán giả, Sân khấu Tài năng trẻ – Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tái diễn suất thứ hai vở cải lương đặc sắc, với nhiều tình tiết lôi cuốn hấp dẫn, cảnh trí rực rỡ, trang phục đẹp LỤY TÌNH VƯƠNG NỮ – SẮC XUÂN GỬI LẠI vào lúc 20g Thứ bảy 13/8/2022 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, trân trọng kính mời Quý khán giả đón xem, hiện vé đã được phát hành liên hệ: 0971817792 – 0933159112 – 0938681566:

Sau thành công của suất diễn đầu tiên, đáp lại sự quan tâm mong đợi của Quý khán giả, Sân khấu Tài năng trẻ – Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tái diễn suất thứ hai vở cải lương đặc sắc, với nhiều tình tiết lôi cuốn hấp dẫn, cảnh trí rực rỡ, trang phục đẹp LỤY TÌNH VƯƠNG NỮ – SẮC XUÂN GỬI LẠI vào lúc 20g Thứ bảy 13/8/2022 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, trân trọng kính mời Quý khán giả đón xem, hiện vé đã được phát hành liên hệ: 0971817792 – 0933159112 – 0938681566:

Nhanh tay đặt vé để xem vở cải lương đặc sắc LỤY TÌNH VƯƠNG NỮ – SẮC XUÂN GỬI LẠI, một câu chuyện tình yêu với nhiều tình tiết lôi cuốn hấp dẫn, cảnh trí rực rỡ, trang phục đẹp do các nghệ sĩ trẻ đẹp của Sân khấu Tài năng trẻ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thể hiện vào lúc 20g Thứ bảy 13/8/2022 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, hiện vé đang được phát hành liên hệ: c.Thoại 0971817792 – c.Hoa 0933159112 – c.Bích 0938681566:

Ươm mầm những hạt ngọc

https://www.facebook.com/v2.10/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df805694f62b548%26domain%3Dthanhuytphcm.vn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fthanhuytphcm.vn%252Ff10ef9ae561b236%26relation%3Dparent.parent&container_width=71&href=http%3A%2F%2Fthanhuytphcm.vn%2Ftin-tuc%2Fuom-mam-nhung-hat-ngoc-1491897336&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&size=small https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&size=medium&annotation=none&hl=vi&origin=https%3A%2F%2Fthanhuytphcm.vn&url=https%3A%2F%2Fthanhuytphcm.vn%2Ftin-tuc%2Fuom-mam-nhung-hat-ngoc-1491897336&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fabc-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Dgapi.lb.vi.Mm5t2tq987M.O%2Fd%3D1%2Frs%3DAHpOoo8GqjkYTvJTPlzUobCW5Y8Y2SMqJw%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&id=I0_1659235995058&_gfid=I0_1659235995058&parent=https%3A%2F%2Fthanhuytphcm.vn&pfname=&rpctoken=39709443 Cập nhật: 08:37 31-07-2022 Ra mắt Sân khấu Tài năng thiếu nhi. (Thanhuytphcm.vn) – Tối 30/7, Nhà hát...