Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG

—–***—–

TUYỂN DỤNG

I. Vị trí việc làm và số lượng viên chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm:                             

1. Diễn viên hạng III: 01 vị trí

2. Kế toán viên: 01 vị trí          

3. Diễn viên hạng IV: 01 vị trí

4. Hành chính – Tổng hợp: 02 vị trí          

                             

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ dự tuyển vui lòng xem chi tiết trên phương tiện thông tin đại chúng,trên trang thông tin điện tử của Nhà hát và niêm yết công khai tại trụ sở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, địa chỉ: 136 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, Tp. HCM.

III. Thời gian nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 17/11/2022 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính).

IV. Ứng viên nộp hồ sơ theo các hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang – số 136 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, TP.HCM – Điện thoại: 0898.142.362 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trong giờ hành chính).
  • Nộp qua đường bưu điện về địa chỉ như trên.
  • Nộp qua email: longnlb110116@gmail.com

Lệ phí nộp hồ sơ dự tuyển: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)

Leave a Reply

Your email address will not be published.