THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỐC THĂM THAM DỰ VÒNG SƠ TUYỂN CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2022: diễn ra lúc 09g00 sáng Thứ tư ngày 10/8/2022 tại Sân khấu Lầu 3 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.