Profile Category: Nhạc công

Home / Nhạc công
Nhạc công Huỳnh Tiến
Profiles

Nhạc công Huỳnh Tiến

Thông tin nghệ sĩ   Họ và tên: LÊ MINH TIẾN   Ngày tháng năm sinh: 09 / 03   Nghệ danh: Huỳnh Tiến   Thời gian vào nghề:    Chức vụ (nếu có): không   Chuyên môn:  Nhạc công   Nơi đào tạo:  Trung cấp Nhạc dân tộc, Trường Đại Học Sân Khấu Điện  Ảnh. TpHCM..  ...