Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng trường Đại học FPT, biểu diễn nghệ thuật phục vụ học sinh tại trường Trung học cơ sở Hiệp Phú , thành phố Thủ Đức

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng trường Đại học FPT, biểu diễn nghệ thuật phục vụ học sinh tại trường Trung học cơ sở Hiệp Phú , thành phố Thủ Đức

Sáng nay, ngày 08/12/2022, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng trường Đại học FPT, biểu diễn nghệ thuật phục vụ học sinh tại trường Trung học cơ sở Hiệp Phú , thành phố Thủ Đức trong chương trình:” Biểu Diễn Âm Nhạc Dân Tộc Và Sân Khấu Cải Lương Tại Các Trường Trung Học Cơ Sở Và Tiểu Học Quý IV – Năm 2022 Trên Địa Bàn Thành Phố Thủ Đức”. Dưới đây là một số hình ảnh trong ca cảnh: “Bài Ca Mở Cõi”:

Leave a Reply

Your email address will not be published.