HUY CHƯƠNG BẠC CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2022 NSƯT LÊ TRUNG THẢO

HUY CHƯƠNG BẠC CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2022 NSƯT LÊ TRUNG THẢO

HUY CHƯƠNG BẠC CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2022 NSƯT LÊ TRUNG THẢO
Đơn vị : Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang
Trích đoạn: “Lưu Vong”
Tác giả và Dàn dựng: NSƯT Lê Trung Thảo
Diễn viên : HCB NSƯT Lê Trung Thảo, NS Tấn Lộc, NS Trọng Hiếu, NS Thành Thuận, NS Đức Tuấn, NS Tô Trường Vinh và nhóm Nguyễn Lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.