Danh mục: Nghệ thuật cải lương

Home / Tin tức / Thông tin nhà hát / Nghệ thuật cải lương
CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ CHO CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG:
Bài viết

CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ CHO CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG:

Chương trình Quảng Bá cuộc thi tài năng Diễn viên Cải lương Trần Hữu Trang: Nhằm tạo điều kiện cho các Nghệ sĩ đạt giải thưởng cao tại “Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang ”. Đồng thời cũng tạo cho các nghệ sĩ trẻ có nhiều cơ hội...