Buổi họp mặt thân mật giữa các cô chú nghệ sĩ lão thành của Đoàn Cải lương Nam Bộ – tiền thân của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Ban Giám đốc Nhà hát

Buổi họp mặt thân mật giữa các cô chú nghệ sĩ lão thành của Đoàn Cải lương Nam Bộ – tiền thân của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Ban Giám đốc Nhà hát

Nhằm mục đích bảo tồn, gìn giữ những tư liệu, hình ảnh, hiện vật và phát huy nghệ thuật truyền thống cải lương, ngày 01.7.2020 vừa qua, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã diễn ra buổi họp mặt thân mật giữa các cô chú nghệ sĩ lão thành của Đoàn Cải lương Nam Bộ – tiền thân của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Ban Giám đốc Nhà hát về việc tổ chức thực hiện Phòng Truyền thống Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình. Các cô chú nghệ sĩ xúc động khi gặp gỡ nhau, thể hiện niềm hân hoan khi Nhà hát đang quan tâm đến vấn đề thành lập Phòng truyền thống để lưu giữ lại những tư liệu, hình ảnh quý giá về quá trình xây dựng và phát triển Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Đồng thời, bày tỏ những tâm tư, trăn trở về công tác gìn giữ và phát huy nghệ thuật truyền thống cải lương Nam Bộ.

Trong buổi họp mặt Đạo diễn Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát cũng bày tỏ quan điểm của Ban Giám đốc là có truyền thống mới có sự kế thừa. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang có được thành tựu ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp, cống hiến rất to lớn từ thế hệ ông cha đi trước. Với các tiêu chí đề ra, Ban Giám đốc Nhà hát đã thống nhất sẽ thường xuyên tổ chức họp mặt gặp gỡ các cô chú nghệ sĩ lão thành để có dịp cùng ngồi lại trò chuyện và trao đổi. Nhà hát đang gấp rút trong công tác xây dựng một Phòng Truyền thống để lưu giữ lại những hình ảnh, tư liệu,… tích lũy lại cho thế hệ sau này được kế thừa phát huy từ những giá trị truyền thống nền móng đó để không phụ lòng các cô chú nghệ sĩ đi trước, đó cũng là tâm huyết của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.