Lớp ca diễn Cải lương khóa 9 vừa học vừa tập để chuẩn bị báo cáo

Lớp ca diễn Cải lương khóa 9 vừa học vừa tập để chuẩn bị báo cáo

Trong tuần qua lớp ca diễn Cải lương khóa 9 vừa học vừa tập để chuẩn bị báo cáo ngày 16 tháng 8 lúc 14h tai rạp Hưng Đạo – Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.