Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân năm 2020”

Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân năm 2020”

Vì sức khỏe cộng đồng và thực hiện tốt chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tham dự ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân năm 2020” sáng ngày 12/7/2020, Ban lãnh đạo, anh chị nghệ sĩ, anh chị các phòng ban – Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã có mặt tham gia.

Nguồn: Nghệ sĩ Tô Tân Loan

Leave a Reply

Your email address will not be published.