Vòng Sơ tuyển cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vòng Sơ tuyển cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vòng sơ tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với phần dự thi của 22 thí sinh (từ ngày 3/10/2020 đến 5/10/2020).

Cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020 theo định hướng nâng tầm quốc tầm quốc gia. Việc mở rộng quy mô tổ chức còn khuyến khích sự phấn đấu đối với các nghệ sĩ trong sáng tạo, biểu diễn đối tượng tham gia là các nghệ sĩ công lập và ngoài công lập có hoạt động chuyên nghiệp từ 05 năm trở lên. Thành tích của các nghệ sĩ, diễn viên đạt được từ cuộc thi lần này sẽ là cơ sở để xuất, xem xét, bổ sung thành tích nghệ thuật của cá nhân trong các đợt xét danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Nhà nước phong tặng. Ngoài mục đích tìm kiếm các tài năng, tăng cường cho lực lượng nghệ sĩ kế thừa, cuộc thi còn tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho các nghệ sĩ, khơi gợi ý thức tự rèn luyện, tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả, tôn vinh và ghi nhận lòng yêu nghề, sức sáng tạo của nghệ sĩ. Đối với các đơn vị nghệ thuật, cuộc thi sẽ là động lực, làm cơ sở góp phần định hướng về tiêu chí nghệ thuật, giúp nghệ sĩ, diễn viên gắn bó lâu dài với các đơn vị. Từ đó, xây dựng lực lượng kế thừa có đầy đủ năng lực, góp phần phát huy mạnh mẽ nghệ thuật sân khấu Cải lương gắn kết phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.