Nguyễn Hữu Cảnh người mở cõi Phương Nam

Nguyễn Hữu Cảnh người mở cõi Phương Nam

 

 Nguyễn Hữu Cảnh được xem là vị tướng mở cõi Nam Bộ với việc xác lập chủ quyền cho người Việt
tại vùng đất Đồng NaiGia Định vào năm 1698. Kể từ thời điểm đó, miền đất này chính thức trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc lãnh thổ Đại Việt, tức Việt Nam ngày nay.

 Hình tượng một vị anh hùng vẹn tròn cả đức và tài, suốt cuộc đời hết lòng vì dân, vì nước đã để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong lòng người dân Việt Nam qua bao thế hệ. Đó cũng là nguyên nhân để nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, thơ ca,… được ra đời. Cũng nhằm mục đích ca ngợi công đức của Ông, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dàn dựng vở Cải lương Nguyễn Hữu Cảnh đồng thời cũng là tiết mục thi Tốt nghiệp của Nghệ sĩ Minh Trường. Vở diễn được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22 tháng 09 năm 2020 tại Rạp Hưng Đạo, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Kịch bản “Nguyễn Hữu Cảnh” xoay quanh vấn đề Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng chiếu chỉ chúa Nguyễn Phúc Chu vào phương Nam để giải quyết vấn đề Chân Lạp. Xuất phát từ tấm lòng trượng nghĩa, yêu chuộng hòa bình, thương dân như con, Nguyễn Hữu Cảnh đã nhọc tâm suy nghĩ phương cách làm thế nào có thể ngăn chặn sự nổi dậy của Chân Lạp mà không phải động đến binh đao để tránh thương vong, mất mát. Cuối cùng, ông đã cùng chúa Nguyễn thực hiện một kế hoạch thật hoàn hảo và vua Chân Lạp là Nặc Thu đã sập bẫy. Khi hiểu được Đại Việt trọng mối giao hảo với lân bang, Nặc Thu hứa sẽ giữ vững và kết chặt bang giao giữa hai nước để lương dân có cuộc sống an lạc âu ca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.