Vào lúc 18g00 tối nay 11/7/2023 tại Nhà Thiếu Nhi Quận 10 đã diễn ra CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT PHỤC VỤ THIẾU NHI 2023 do Nhà hát Kịch Thành phố biểu diễn, chương trình nằm trong kế hoạch 72 suất diễn phục vụ thiếu nhi do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Thành đoàn Thành phố chỉ đạo thực hiện

Vào lúc 18g00 tối nay 11/7/2023 tại Nhà Thiếu Nhi Quận 10 đã diễn ra CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT PHỤC VỤ THIẾU NHI 2023 do Nhà hát Kịch Thành phố biểu diễn, chương trình nằm trong kế hoạch 72 suất diễn phục vụ thiếu nhi do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Thành đoàn Thành phố chỉ đạo thực hiện

Leave a Reply

Your email address will not be published.