THÔNG BÁO KHẨN: BGĐ Nhà hát đề nghị các anh chị Nghệ sĩ của Nhà hát đăng ký tham gia Cuộc thi Tài năng Diễn viên Sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2022 nhanh chóng nộp Hồ sơ về Phòng Nghệ thuật cho c.Quỳnh Khôi HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ NGÀY 29/7/2022 (Thứ sáu tuần này), trường hợp các anh chị cần hỗ trợ về việc khai điền thông tin làm Hồ sơ các anh chị liên hệ với a. Thu – TP.HCTH để được hỗ trợ. Sau ngày 29/7/2022, BGĐ NHCLTHT không chịu trách nhiệm về những trường hợp thí sinh của NH nộp Hồ sơ trễ hạn bị ảnh hưởng đến quyền lợi về sự quan tâm hỗ trợ của NH đối với các anh chị, trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published.