Sáng ngày 15/12/2022, nghệ sỹ và cộng tác viên của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn phục vụ học sinh tại Trường Tiểu học LÊ VĂN VIỆT – Thành phố Thủ Đức

Sáng ngày 15/12/2022, nghệ sỹ và cộng tác viên của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn phục vụ học sinh tại Trường Tiểu học LÊ VĂN VIỆT – Thành phố Thủ Đức

Sáng ngày 15/12/2022, nghệ sỹ và cộng tác viên của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn phục vụ học sinh tại Trường Tiểu học LÊ VĂN VIỆT – Thành phố Thủ Đức trong chương trình: “Mang Âm Nhạc Dân Tộc Và Sân Khấu Cải Lương Đến Các Trường Trung Học Cơ Sở Và Tiểu Học Trên Địa Bàn Thành Phố Thủ Đức – Năm 2022”. Chương trình do Trường Đại học FPT phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong chương trình:

Leave a Reply

Your email address will not be published.