Sáng nay, ngày 06/3/2023, các nghệ sỹ và cộng tác viên của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng giảng viên và sinh viên khoa Âm Nhạc Dân Tộc trường Đại học FPT đến biểu diễn tại Trường Trung học phổ thông TẠ QUANG BỬU – Quận 8 trong chương trình “Mang Nhạc Cụ Dân Tộc Và Nghệ Thuật Cải Lương Đến Các Trường Học” năm 2023.Dưới đây là một số hình ảnh trong ca cảnh: ” Bài Ca Mở Cõi” được biểu diễn trong buổi sáng hôm nay:

Sáng nay, ngày 06/3/2023, các nghệ sỹ và cộng tác viên của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng giảng viên và sinh viên khoa Âm Nhạc Dân Tộc trường Đại học FPT đến biểu diễn tại Trường Trung học phổ thông TẠ QUANG BỬU – Quận 8 trong chương trình “Mang Nhạc Cụ Dân Tộc Và Nghệ Thuật Cải Lương Đến Các Trường Học” năm 2023.Dưới đây là một số hình ảnh trong ca cảnh: ” Bài Ca Mở Cõi” được biểu diễn trong buổi sáng hôm nay:

Leave a Reply

Your email address will not be published.