Lưu trữ: Profiles

Home / Profiles
Nghệ sĩ Diệp Duy
Profiles

Nghệ sĩ Diệp Duy

Thông tin nghệ sĩ: Tên thật: Diệp Thanh DuyNgày sinh: 03/02Nghệ danh: Diệp DuyChuyên môn: Diễn viên cải lươngNơi công tác: Phòng Nghệ Thuật – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG Lịch sử nghề: NS Diệp Duy sinh ngày 3/2 là diễn viên cải lương. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh...

Nghệ sĩ Như Ý
Profiles

Nghệ sĩ Như Ý

Thông tin nghệ sĩ: Tên thật: Nguyễn Như ÝNgày sinh: 06/03Nghệ danh: Như Ý Chuyên môn: Diễn viên cải lươngNơi công tác: Phòng Nghệ Thuật – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG Lịch sử nghề: NS Như Ý (tên đầy đủ là Nguyễn Như Ý là diễn viên cải lương. Tốt nghiệp Khoa Kịch...

Nghệ sĩ Trọng Hiếu
Profiles

Nghệ sĩ Trọng Hiếu

Thông tin nghệ sĩ Tên thật: Trần Trọng HiếuNgày sinh: 19/11/1988Nghệ danh: Trọng HiếuChuyên môn: Diễn viên cải lươngNơi công tác: Phòng Nghệ Thuật – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG Lịch sử nghề NS Trọng Hiếu là diễn viên cải lương. Năm 2012 Tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên Cải lương Trường Đại...