Cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020” tiếp tục nhận hồ sơ thí sinh đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2020 (theo dấu bưu điện)

Cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020” tiếp tục nhận hồ sơ thí sinh đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2020 (theo dấu bưu điện)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 2771/KH-SVHTT ngày 29 tháng 5 năm 2020 về tổ chức cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020”, Ban Tổ chức thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ thí sinh đăng kýcuộc thi như sau

Thời gian và địa điểm đăng ký:

Ban Tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2020 (theo dấu bưu điện).Thí sinhnộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, số 136, đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Nghệ thuật – lầu 4).

Liên hệ: Bà Lê Thị Ngọc Bích, điện thoại: 0938.681.566.

Leave a Reply

Your email address will not be published.