Bước chuyển mới về nhân sự của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Bước chuyển mới về nhân sự của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Ngày 01/9/2020 vừa qua, Ban Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang công bố và trao quyết định phân công nhiệm vụ đối với  04 đồng chí: Đồng chí Lê Trung Thảo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Biểu diễn; Đồng chí Nguyễn Thanh Lưu giữ chức vụPhó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; Đồng chí Nguyễn Văn Thu giữ chức vụ Phó trưởng rạp; Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu giữ chức vụ Phó trưởng rạp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.