chương trình biểu diễn phục vụ ngoại thành tại Xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Môn của Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

chương trình biểu diễn phục vụ ngoại thành tại Xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Môn của  Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Một số hình ảnh trong chương trình biểu diễn phục vụ ngoại thành tại Xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Môn của Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Đêm 10/12/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.