Võ Thị Tâm

Họ và tên : Võ Thị Tâm

Chức danh : Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Cử nhân Luật

– Cử nhân Kế toán

– Trung cấp Lý luận chính trị

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.