Profile Category: Phụ Trách Hành Chính Tổng Hợp

Home / Phụ Trách Hành Chính Tổng Hợp
Soạn giả Phạm Văn Đằng
Profiles

Soạn giả Phạm Văn Đằng

Họ và tên: Phạm Văn ĐằngBút danh: Phạm Văn ĐằngChuyên môn: Soạn giả Thông tin nghệ sĩ Tên thật: Phạm Văn ĐằngNgày sinh: 03/05Nghệ danh: Phạm Văn ĐằngChuyên môn: Soạn giảNơi công tác: Phòng nghệ thuật Nhà Hát Cải Lương Trần Hữu Trang Lịch sử nghề Học dự thính 03 năm lớp Trung cấo Diẽn...