KẾT QUẢ VÒNG SƠ TUYỂN CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2020

KẾT QUẢ VÒNG SƠ TUYỂN CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2020

KẾT QUẢ VÒNG SƠ TUYỂNCUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2020

THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO: NSND GIANG MẠNH HÀ, NSND TRẦN NGỌC GIÀU, NSND THOẠI MIÊU.

KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH_NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG

*** ĐÊM THI NGÀY 03/10/2020

1/ TRẦN NGỌC NHÃ THI

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,40

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,30

– NSND Thoại Miêu : 18,50

Điểm trung bình : 18, 40

2/ NGUYỄN THỊ TUYẾT

– NSND Giang Mạnh Hà : 17,60

– NSND Trần Ngọc Giàu : 17,30

– NSND Thoại Miêu : 18,00

Điểm trung bình : 17,60

3/ DƯƠNG THỊ KIM TIẾN

– NSND Giang Mạnh Hà : 18.50

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,30

– NSND Thoại Miêu : 18,40

Điểm trung bình : 18,40

4/ LÊ TRUNG THẢO

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,40

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,20

– NSND Thoại Miêu : 18,60

Điểm trung bình : 18,40

5/ NGUYỄN ĐỨC THẢO

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,30

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,00

– NSND Thoại Miêu : 18,00

Điểm trung bình : 18,10

6/ NGUYỄN THỊ THANH

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,60

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,60

– NSND Thoại Miêu : 18,60

Điểm trung bình : 18, 60

*** ĐÊM THI NGÀY 04/10/2020

1 / LÊ THANH THẢO

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,60

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,60

– NSND Thoại Miêu : 18,60

Điểm trung bình : 18,60

2/ VÕ HOÀI LONG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,60

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,50

– NSND Thoại Miêu : 18,50

Điểm trung bình : 18,53

3/ LÊ THỊ HÀ NHƯ

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,80

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,80

– NSND Thoại Miêu : 18,85

Điểm trung bình : 18,82

4/ NGUYỄN TẤN PHÁT

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,40

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,40

– NSND Thoại Miêu : 18,45

Điểm trung bình : 18,42

5/ NGUYỄN THANH TOÀN

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,70

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,80

– NSND Thoại Miêu : 18,85

Điểm trung bình : 18,78

6/ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

– NSND Giang Mạnh Hà : 17,90

– NSND Trần Ngọc Giàu : 17,90

– NSND Thoại Miêu : 18,00

Điểm trung bình : 17,93

7/ NGUYỄN VĂN MẸO

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,00

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,00

– NSND Thoại Miêu : 18,00

Điểm trung bình : 18,00

8/ TRẦN VĂN TRUNG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,20

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,40

– NSND Thoại Miêu : 18,40

Điểm trung bình : 18,33

***ĐÊM THI NGÀY 05/10/2020

1 / TÔ TẤN LOAN

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,60

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,60

– NSND Thoại Miêu : 18,60

Điểm trung bình : 18,60

2/ TRẦN CHÍ LINH

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,40

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,35

– NSND Thoại Miêu : 18,40

Điểm trung bình : 18,38

3/ VÕ THÀNH PHÊ

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,55

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,50

– NSND Thoại Miêu : 18,50

Điểm trung bình : 18,52

4/ NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

– NSND Giang Mạnh Hà : 17,80

– NSND Trần Ngọc Giàu : 17,15

– NSND Thoại Miêu : 17,80

Điểm trung bình : 17,58

5/ LÊ THỊ DIỄM THUÝ

– NSND Giang Mạnh Hà : 17,90

– NSND Trần Ngọc Giàu : 17,80

– NSND Thoại Miêu : 17,95

Điểm trung bình : 17,88

6/ NGUYỄN THỊ HƯƠNG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,70

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,45

– NSND Thoại Miêu : 18,45

Điểm trung bình : 18,53

7/ TRẦN MINH CHÂU

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,40

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,50

– NSND Thoại Miêu : 18,40

Điểm trung bình : 18,43

8/ NGUYỄN THANH SƠN

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,50

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,70

– NSND Thoại Miêu : 18,55

Điểm trung bình : 18,58

👉👉 KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI_NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG VIỆT NAM

*** NGÀY 08/10/2020

1/ HOÀNG VĂN TÙNG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,50

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,50

– NSND Thoại Miêu : 18,55

Điểm trung bình : 18,52

2/ NINH THỊ NHƯ QUỲNH

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,30

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,10

– NSND Thoại Miêu : 18,20

Điểm trung bình :18,20

3/ CHỮ THỊ HOA

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,60

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,60

– NSND Thoại Miêu : 18,60

Điểm trung bình : 18,60

4/ DƯƠNG THỊ LỆ HẰNG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,50

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,50

– NSND Thoại Miêu : 18,50

Điểm trung bình : 18,50

5/ HOÀNG MINH PHƯƠNG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,15

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,00

– NSND Thoại Miêu : 18,00

Điểm trung bình : 18,05

6/ ĐỖ THỊ YẾN

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,60

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,60

– NSND Thoại Miêu : 18,60

Điểm trung bình : 18,60

7/ ĐINH THỊ NGA

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,30

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,30

– NSND Thoại Miêu : 18,30

Điểm trung bình : 18,30

👉👉 KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ_NHÀ HÁT TÂY ĐÔ

*** ĐÊM THI NGÀY 11/10/2020

1/ TRẦN BÁ VẠN

– NSND Giang Mạnh Hà : 17,80

– NSND Trần Ngọc Giàu : 17,85

– NSND Thoại Miêu : 17,80

Điểm trung bình : 17,82

2/ NGUYỄN VĂN DỮNG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,45

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,35

– NSND Thoại Miêu : 18,40

Điểm trung bình : 18,40

3/ LÊ HOÀNG MINH TRANG

– NSND Giang Mạnh Hà : 17,90

– NSND Trần Ngọc Giàu : 17,20

– NSND Thoại Miêu : 17,30

Điểm trung bình : 17,47

4/ NGUYỄN THUÝ ÁI

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,25

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,30

– NSND Thoại Miêu : 18,20

Điểm trung bình : 18,25

5/ LÂM THỊ SANG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,55

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,45

– NSND Thoại Miêu : 18,55

Điểm trung bình : 18,52

6/ ĐÀO THANH PHONG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,40

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,35

– NSND Thoại Miêu : 18,35

Điểm trung bình : 18,37

7/ PHẠM HẢI ĐĂNG

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,35

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,30

– NSND Thoại Miêu : 18,40

Điểm trung bình : 18,35

****ĐÊM THI NGÀY 12/10/2020

1/ NGUYỄN VĂN SƠN

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,50

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,40

– NSND Thoại Miêu : 18,35

Điểm trung bình : 18,42

2/ VÕ THỊ TRÍ

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,30

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,40

– NSND Thoại Miêu : 18,50

Điểm trung bình : 18,40

3/ TRƯƠNG THỊ HỒNG YẾN

– NSND Giang Mạnh Hà : 17,90

– NSND Trần Ngọc Giàu : 17,00

– NSND Thoại Miêu : 17,90

Điểm trung bình : 17,77

4/ TRẦN THỊ NI

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,65

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,65

– NSND Thoại Miêu : 18,60

Điểm trung bình : 18,63

5/ TRẦN KIM PHÍNH

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,75

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,75

– NSND Thoại Miêu : 18,80

Điểm trung bình : 18,77

6/ TRẦN THỊ NHƯ HUỲNH

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,70

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,75

– NSND Thoại Miêu : 18,70

Điểm trung bình : 18,72

7/ NGÔ NGỌC XANH

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,10

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,00

– NSND Thoại Miêu : 18,00

Điểm trung bình : 18,03

7/ NGUYỄN VĂN THINH

– NSND Giang Mạnh Hà : 18,45

– NSND Trần Ngọc Giàu : 18,40

– NSND Thoại Miêu : 18,35

Điểm trung bình : 18,40

Leave a Reply

Your email address will not be published.