Danh mục: Thông tin nhà hát

Home / Thông tin nhà hát
DANH SÁCH THÍ SINH VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2020
Bài viết

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI TÀI NĂNG DIỄN VIÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG 2020

Căn cứ vào kết quả vòng Sơ tuyển tại 03 địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và Thành phố Cần Thơ đã diễn ra từ ngày 03/10/2020 đến ngày 12/10/2020. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã chọn ra 31 thí sinh được vào vòng CHUNG KẾT THỜI GIAN:...

Cuộc thi Tài Năng Diễn Viên Sân Khấu Cải Lương Trần Hữu Trang tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 11/10/2020 đến ngày 12/10/2020
Bài viết

Cuộc thi Tài Năng Diễn Viên Sân Khấu Cải Lương Trần Hữu Trang tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 11/10/2020 đến ngày 12/10/2020

Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020 diễn ra vòng Sơ tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh với phần dự thi của 22 thí sinh (Từ ngày 03/10/2020 đến ngày 05/10/2020), tại Thành phố Hà Nội với phần dự thi của 07 thí sinh (Ngày 08/10/2020),...

Vòng sơ tuyển Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang tại thành phố Hà Nội
Bài viết

Vòng sơ tuyển Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang tại thành phố Hà Nội

Vòng sơ tuyển tại thành phố Hà Nội sẽ diễn ra phần dự thi của 07 thí sinh (vào ngày 08/10/2020) Với phần dự thi của các thí sinh: Hoàng Văn Tùng (NSƯT Hoàng Tùng): SBD 28 Ninh Thị Như Quỳnh (Như Quỳnh): SBD: 25 Chữ Thị Hoa (NSƯT Thiên Hoa): SBD: 29 Dương Thị...

Vòng Sơ tuyển cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết

Vòng Sơ tuyển cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vòng sơ tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với phần dự thi của 22 thí sinh (từ ngày 3/10/2020 đến 5/10/2020). Cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020 theo định hướng nâng tầm quốc tầm quốc gia. Việc mở rộng quy mô tổ...