GIỚI THIỆU

Lịch sử hình thành và phát triển

new

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÓ CÁC BỘ PHẬN

TRƯỞNG ĐOÀN 1

TRƯỞNG ĐOÀN 2

TRƯỞNG PHÒNG NGHỆ THUẬT

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

TRƯỞNG RẠP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 1

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 1

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 2

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 2

PHÓ RẠP

PHÓ RẠP

TRƯỞNG BAN NHẠC

THÀNH TÍCH

STTHình thức khen thưởng cấp nhà nước (bằng khen Thủ tướng Chính phủ, HCLĐ các hạng)Số quyết định và nơi ra quyết định khen thưởng
11 Huân chương lao động hạng NhìQĐ số 395 KT/CT Sổ: 2
21 Huân chương lao động hạng BaQĐ số 395 KT/CT Sổ: 21
31 Huân chương lao động hạng Ba – Cho Đoàn Xung Kích Nhà hát CL Trần Hữu TrangQĐ số 395 KT/CT Sổ: 20
Hình thức khen thưởng tổng kết hằng năm (bằng khen Bộ VHTT, UBND -TPSố quyết định và nơi ra quyết định khen thưởng
4Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 122/QĐ – BVHTT
5Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 840 /QĐ – BVHTT
5Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 3937/ QĐ – BVHTT
6Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 237/ QĐ – BVHTT
7Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 1637/ QĐ – BVHTT
8Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 1169 / QĐ – BVHTT
9Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 1777/QĐ – BVHTT
10Bằng khen Bộ VHTTQĐ số: 387/QĐ – BVHTTDL BK số: 01/ BK – UB
11Bằng khen UBNDTPQĐ số: 1128/ QĐ – UB BK số: 01 /BK – UB
12Bằng khen UBNDTPQĐ số: 434/ QĐ – UB Số: 02 / BK – UB
13Bằng khen UBNDTPQĐ số: 585/ QĐ – UB Số: 4/ BK – UB
14Bằng khen UBNDTPQĐ số: 1873/ QĐ – UB
15Bằng khen UBNDTPBK số: 4162/ BK- UB BK số: 1/ BK – UB
16Bằng khen UBNDTPQĐ số: 70/ QĐ – UB
17Bằng khen UBNDTPQĐ số: 57/ QĐ – UB
18Bằng khen UBNDTPQĐ số: 774/ QĐ – UB K số: 13/BK-UB
19Bằng khen UBNDTPQĐ số: 467/ QĐ – UB BK số: 7/BK – UB
20Bằng khen UBNDTPQĐ số: 6001/ QĐ – UB BK số: 25 /BK-UB
21Bằng khen UBNDTPQĐ số: 704/ QĐ – UB BK số: 15 / BK – UB

Năm 2015: Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh “ Tập thể lao động xuất sắc”

Năm 2016: Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh “ Tập thể lao động xuất sắc năm 2016” QĐ số: 141 ngày 29/03/2017.

Năm 2017: Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh “ Tập thể lao động xuất sắc năm 2017” QĐ số: 1053 ngày 20/03/2018.

Năm 2018: Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh “Đã có thành tích tham gia Liên hoan Hội diễn năm 2018” QĐ số: 73 ngày 07/01/2019.

Năm 2018: Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018”.

Năm 2019: Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh “Tập thể lao động xuất sắc” QĐ số: 634 ngày 21/02/2019.

Năm 2019: Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh “Đã có thành tích chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019” QĐ  số: 540 ngày 13/02/2019.

Năm 2020: Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh “Đã có thành tích chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020” QĐ số: 298 ngày 30/01/2020.