NSƯT Tấn Giao

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Nguyễn Tấn Giao
Ngày sinh: 18/08
Nghệ danh: Tấn Giao
Chuyên môn: Diễn viên cải lương
Nơi công tác: Đoàn II – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG


Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.