Nguyễn Thành Sơn

Họ và Tên: Nguyễn Thành Sơn

Chức danh: Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Thạc sĩ Luật;

– Đại học Luật;

– Đại học Quản trị Kinh doanh;

– Trung cấp Lý luận chính trị;

– Nghiệp vụ Sư phạm dành cho Giảng viên dạy Đại học;

– Kỹ thuật viên tin học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.