Nghệ sĩ Minh Hoàng

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Nguyễn Minh Hoàng
Ngày sinh:
Nghệ danh: Minh Hoàng

Chức danh: Phó Trưởng Đoàn 1
Chuyên môn: Diễn viên cải lương
Nơi công tác: Đoàn II – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.