Kĩ thuật Lê Văn Ngọc

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Lê Văn Ngọc
Ngày sinh:
Nghệ danh: Lê Văn Ngọc
Chuyên môn: Kĩ thuật ánh sáng
Nơi công tác: Đoàn II – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.