HÌNH ẢNH

Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phục vụ tại khu dân cư Bà Xán ,ấp Bình lợi ,xã Bình Khánh .huyện Cần Giờ .ngày 19/4/2021

13/04/2021, Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật phục vụ Thiếu nhi năm 2021 do Phòng Nghệ Thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện tại trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Quỳ , Phước Kiểng, Nhà Bè.

Chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở TP.Thủ Đức:

13/04/2021, Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật phục vụ Thiếu nhi năm 2021 do Phòng Nghệ Thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện tại trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Quỳ , Phước Kiểng, Nhà Bè.

Rất đông khán giả đến Nhà hát xem vở Tướng cướp Bạch Hải Đường (Đoàn 1 diễn) Rạp kín chỗ !!!

13/04/2021, Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật phục vụ Thiếu nhi năm 2021 do Phòng Nghệ Thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện tại trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Quỳ , Phước Kiểng, Nhà Bè.

14/04/2021, Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật phục vụ Thiếu nhi năm 2021 do Phòng Nghệ Thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện tại trường Trung Học Cơ Sở Tam Thôn Hiệp,xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ.

13/04/2021, Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật phục vụ Thiếu nhi năm 2021 do Phòng Nghệ Thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện tại trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Quỳ , Phước Kiểng, Nhà Bè.

Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang , chạy lại đường dây vở ” Tướng Cướp Bạch Hải Đường” chuẩn bị cho đêm diễn ngày 17/4/2021.

13/04/2021, Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật phục vụ Thiếu nhi năm 2021 do Phòng Nghệ Thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện tại trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Quỳ , Phước Kiểng, Nhà Bè.