Nghệ sĩ Mai Hoàng Thành

Thông tin nghệ sĩ

Tên thật: Mai Hoàng Thành
Ngày sinh:
Nghệ danh: Mai Hoàng Thành
Chuyên môn: Diễn viên cải lương
Nơi công tác: Đoàn I – nhà hát Cải lương TRẦN HỮU TRANG

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.